Strona główna Blog Syntetyczne wyroby kompozytowe

Syntetyczne wyroby kompozytowe

Syntetyczne materiały kompozytowe są to wyroby sztuczne. Materiały te są jeszcze relatywnie nowe, biorąc pod uwagę ich rozwój i technologię produkcji. Jedne z pierwszych powstały na początku XX wieku. Głównymi komponentami jak zarówno surowcami służącymi do produkcji tworzyw sztucznych są syntetyczne polimery, które natomiast są produkowane podczas tak zwanego procesu syntezy z ropy naftowej, gazu ziemnego lub węgla.

Syntetyczne polimery można podzielić ze względu na zastosowanie na trzy grupy:
– duroplasty
– elastomery
– plastomery

Duroplasty należą do twardych materiałów, które po utwardzeniu nie można odkształcić – mowa jest o duroplastycznym tworzywie sztucznym

Elastomery charakteryzuje duża a nawet bardzo duża odkształcalność (pod wpływem temperatury) jednakże równocześnie ze zdolnością powrotu do wcześniejszej formy – mowa jest o termoplastycznym tworzywie sztucznym

Plastomery natomiast są twardymi i stabilnymi materiałami, które wykazują relatywnie małą odkształcalność. Plastomery nie mniej jednak ulegają pod pewnym stopniem temperatury odkształcalności poprzez co może im zostać nadana nowy kształt zewnętrzny – mowa jest o termostabilnym tworzywie sztucznym

Tworzywa sztuczne które znajdują zastosowanie w branży budowlanej wyróżniają się między innymi poprzez następujące zalety: odporność na korozję, łatwą obróbkę i montaż, niezkomplikowaną konserwację, dobrą trwałość. Zastosowanie tworzyw sztucznych w budownictwie na wczesnym etapie ich wynalezienia i fabrykacji, ograniczało się w szczególności do instalacji sanitarnych w postaci rur i rurociągów, przewodów instalacyjnych oraz elementów połączeniowych.