Strona główna Blog Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach – Formaldehyd

Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach – Formaldehyd

Co to jest formaldehyd i skąd się bierze?

Formaldehyd jest produktem chemicznym przemysłu opartego na drewnie. Jest to bezbarwny gaz o ostrej nieprzyjemnej woni. Przy produkcji płyt drewnopochodnych jest on na przykład ważnym składnikiem klejów. Formaldehyd może być zawarty w następujących materiałach drewnopochodnych: płytach stolarskich, fornirach, płytach wiórowych lub paździerzowych. Ponadto występuje on także w tekstyliach, farbach, tapetach, materiałach izolacyjnych, elementach budowlanych takich jak ściany, sufity, podłogi lub materiały z których produkowane są meble.

Formaldehyd jako substancja zanieczyszczająca powietrze

Formaldehyd jest oficjalnie uznawany za substancję toksyczną zanieczyszczającą powietrze w pomieszczeniach oraz szkodliwą dla zdrowia. Jest on również obecnie przez naukowców jednym z najbardziej weryfikowanym zanieczyszczeniem pomieszczeń. Wdychanie powietrza we wnętrzu zawierającym zbyt dużo stężonego formaldehydu może być szkodliwe dla zdrowia i powodować alergie. Jednak stosowanie formaldehydu w pomieszczeniach nie jest obecnie całkowicie zabronione, aczkolwiek podlega rozporządzeniu w sprawie zakazu chemikaliów. Rozporządzenie to reguluje na przykład, ile formaldehydu mogą emitować niektóre materiały produkowane na bazie drewna do powietrza w pomieszczeniu.

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza formaldehydem

Górny limit emisji formaldehydu do otaczającego powietrza wynosi 0,1 ppm zgodnie z dyrektywą zakazu chemikaliów. Produkty wykonane z materiałów drewnopochodnych oznaczonych najstarszym europejskim certyfikatem dla produktów przyjaznych dla środowiska – a mianowicie etykietą Blue Angel mogą wydzielać do powietrza maksymalnie 0,05 ppm. Zapach formaldehydu można już odczuwać przy 0,5 ppm do 0,125 ppm stęrzenia w powietrzu.

Współczynnik przeliczeniowy:

1pmm = 1,23 mg/m³
1mg/m³ = 0,81 pmm

Czy istnieją materiały drewnopochodne bez formaldehydu?

Obecnie istnieją materiały drewnopochodne, które są wytwarzane z klejem nie zawierającym formaldehydu. Są one zwykle oznaczone etykietą bez formaldehydu lub klasą emisji E0. W krajach Unii Europejskiej klasa E0 i E1 są zatwierdzone dla mebli w pomieszczeniach. Łącznie istnieją 4 klasy emisji:

E0 emisja (odparowanie) nie jest wyższa niż w przypadku naturalnego drewna
E1 wydziela maksimum 0.1ppm
E2 do 1 ppm
E3 do 2,3 ppm

Czy możliwe jest zmniejszenie stężenia formaldehydu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń?

W istniejących pomieszczeniach w których wbudowano materiały zawierające formaldehyd, trudno jest uniknąć jego emisji zanieczyszczenia powietrza. Na pierwszym miejscu pomaga regularna wentylacja pomieszczeń świeżym powietrzem. Emisja formaldehydu nie może jednak zostać całkowicie wyeliminowana poprzez samą wentylację pomieszczeń. Dodatkowo może pomóc obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu co powoduje zmniejszenie emisji. O wiele bardziej kompleksową ale skuteczną metodą jest renowacja pomieszczeń lub całkowita wymiana poszczególnych komponentów wnętrz oraz produktów zanieczyszczonych formaldehydem.

Natomiast podczas wyboru i zakupu materiałów do aranżacji nowych wnętrz, zaleca się uprzednie poinformowanie o zawarciu formaldehydu w materiałach budowlanych lub produktach meblowych.
Tylko w ten sposób można najlepiej wykluczyć emisje związane z formaldehydem oraz zadbać o lepszy stan powietrza wewnątrz budynku.

Publikacja Marc Mates

Jestem inicjatorem i wydawcą platformy internetowej Archidemat oraz Bloga o tematyce związanej z materiałami mającymi zastosowanie w architekturze. Na co dzień pracuję jako architekt wnętrz a ponadto jako content creator. Zachęcam do kontaktu ze mną poprzez Formularz kontaktowy lub Linked-In.